เว็บไซต์ :

เทคโนโลยี :

WordPress

แพ็คเกจ :

Exclusive

รายละเอียดเว็บไซต์:

ซาลาเปา ซั่งไห่ เติบโตมาจาก ร้านอาหารจีนเซี่ยงไฮ้ ภายใต้ชื่อ “ซั่งไห่ เสี่ยวหลงเปา”จากการตอบรับที่ดีของผู้บริโภคตลอดระยะเวลา 18  ปีที่ผ่านมา ด้วยการทำตลาดบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งในด้านของ อาหาร และบริการ

ภาพผลงาน

Scroll to Top